top of page

Norsk smerteforenings styre 2015:

 

 • Manuell terapeut, post doc. Astrid Woodhouse, St Olavs Hospital/NTNU, leder

 • Borrik Schjødt, senior psykologspesialist, Haukeland Universitetssykehus, nestleder

 • Førsteamanuensis, fysioterapeut Gro Killi Haugstad, Høyskolen i Oslo og Akershus, sekretær

 • Sykepleier Monica Stolpnes, Smertesenteret, St. Olavs hospital, kasserer

 • Overlege Lars Jørgen Rygh, dr.med., Haukeland Universitetssykehus, Bergen, Leder forskningsutvalget

 • Sykepleier Maren Falch Lindberg, Lovisenberg Diakonale Sykehus, UiO, Web-ansvarlig

 • Avdelingssjef, overlege Jørgen Hansen, Nordlandssykehuset, Bodø

 • Avdelingssjef, prof. dr. med. Audun Stubhaug; Smerteavdelingen OUS 

 • Førsteamanuensis, anestesisykepleier Karin Thorvik, Høyskolen i Nord-Trøndelag

 • Førsteamanuensis, psykolog Svein Bergvik, Universitetet i Tromsø og UNN

 • Prof. dr. med Arnfinn Seim, Kommunelege Rissa, prof NTNU

 • Seksjonsoverlege Felix Heckel, Sykehuset Telemark

 

Observatører i styret:

 

 • Overlege Unni Kirste, Smerteavdelingen OUS, Representerer Norsk forening for smertemedisin

 • Seniorforsker, psykolog Christopher S. Nielsen, Folkehelseinstituttet, Representerer SASP

 • Sykepleier Kari Sørensen, avd for Smertebehandling OUS, Representerer Norsk barnesmerteforening.

 

Valgkomite:

 

 • Avdelingsoverlege, prof. Petter C. Borchgrevink, Smertesenteret, St Olav Hospital/NTNU, leder

 • Sykepleier Eva Undall, Sykehuset Telemark

 • Fysioterapeut Reidun Hjelleflat, Smerteklinikken OUS.

bottom of page