NORSK SMERTEFORENING 
 For et tverrfaglig behandlingstilbud til personer med 
 akutte og langvarige smerter 
 

NORSK SMERTEFORENING - VEDTEKTER

endringer fra 2014 står i kursiv

NORSK MEDLEMSSERVICE

Gyro Conference AS, Storgata 86

2615 Lillehammer

Tlf: 61 28 73 20

NORSK SMERTEFORENING

St. Olavs, Postboks 3250 Sluppen

7006 Trondheim 

post@norsksmerteforening.no

EFIC
IASP