top of page

Norsk tverrfaglig smerteforening ble stiftet 21. januar 2005 under et faglig møte på Rikshospitalet Universitetsklinikk. Nesten 400 meldte seg inn i Norsk smerteforening under stiftelsesmøtet 21. januar 2005. Overordnet mål for foreningen er å bedre forståelsen av at både akutte og langvarige smerter er et stort helseproblem og å bedre behandling av smertetilstander ved: 

 

  • Å bidra til et bedre tverrfaglig behandlingstilbud til personer med akutte og langvarige smerter. Dette ved å bringe sammen leger, sykepleiere, fysioterapeuter, psykologer og andre profesjoner og fag som er interessert i og opptatt av smerteforskning og smertebehandling.

  • Å oppmuntre og stimulere til forskning omkring smertemekanismer og smertetilstander.

  • Å bidra til økt utdanning (grunnutdanning) og opplæring (videre og etterutdanning) i forståelse av smerte og smertebehandling i Norge, herunder å arrangere en årlig nasjonal fagkongress.

  • Å bidra til at helsepersonell, helsepolitikere, pasientforeninger og den allmenne befolkning i Norge blir opplyst om fremskritt i smerteforskning og smertebehandling, samt bidra til at slike fremskritt blir tatt i bruk.

  • Å påvirke helsemyndigheter og helseinstitusjoner til å prioritere smertebehandling og smerteforskning.

  • Å delta aktivt i offentlige utredninger, diskusjoner og høringer i saker som angår smertebehandling og smerteforskning.

  • Å samarbeide med nasjonale og internasjonale organisasjoner med lignende formål.

Last ned:

bottom of page