NOSF FAGKONFERANSE 2020

NOSF FAGKONFERANSE 2020 blir avholdt på Rikshospitalet i Oslo den 9. -10. januar.

Vi arrangerer også et LØRDAGSSEMINAR om akutt og postoperativ smerte

Påmelding har startet! Lenke til påmelding finner du HER

 

Ta gjerne en kikk på programmet, du finner det  HER. 

Vi gleder oss til å høre spennende foredrag av har blant annet Silje Reme, Eva Kosek, Jo Nijs, Boris Zernikow og Jaqueline Van Dijk. Hold av dagen!

Forhåndsgodkjenninger:

 

  • Kurset er godkjent av Den Norske Legeforening med kurstimer til etter- /videreutdanning for en rekke spesialiteter. Kurset er blant annet godkjent med 15 timer som klinisk emnekurs for allmennmedisin. Fullstendig oversikt HER

  • Kurset er godkjent av Norsk Sykepleierforbund som meritterende med totalt 15 timer. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordning klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.

  • Kurset er godkjent av Norsk Fysioterapeutforbund med 15 timer og kan benyttes i en spesialistoppbygging sammen med en mastergrad og ved fornyelse av spesialitet

  • Kurset er godkjent av Norges Farmaceutiske Forening med totalt 10 FEVU poeng (5 poeng for en dag)

  • Kurset er godkjent av Norsk Manuellterapi Forening med inntil 17 timer i forhold til spesialistittel MNMF

  • Kurset er godkjent av Psykologforeningen med 15 timer vedlikeholdsaktivitet.

 

Andre godkjenningssøknader:

  • Kurset søkes godkjent av Norsk Kiropraktorforening 

Velkommen på NOSF konferansen 2020!

NOSF FAGKONFERANSE 2019

Styret i Norsk Smerteforening og programkomitéen ønsker å takke foredragsholdere og deltakere for alle gode bidrag og aktiv deltakelse ved Fagkonferansen om kunnskapsbasert smertebehandling 2019. Nedenfor finner du linker til noen av presentasjonene der foredragsholderne har akseptert publisering.

​Torsdag 3. januar

KURSKALENDER

4. kurs i kompetanseområdet smertemedisin 13-15 november 2019

Det fjerde kurset i utdanningen for "Kompetanseområdet i smertemedisin" holdes i november i Oslo i regi av Legeforeningen. Det er obligatorisk for leger som ønsker godkjent kompetanse, men alle interesserte er velkomne til å delta.

Påmelding via DENNE lenken.  Kurs nr 33723. 

 

Kursprogram finner du HER. 

SMERTEREG årsmøte 2019, 23-24 sept

SmerteReg inviterer til sitt årsmøte på Clarion Bergen Airport hotell. Dag 2 av programmet planlagt i samarbeid med Nettverk for Akuttsmerte og er åpent for alle. Tema: Riktig bruk av opioider, ved Per Jostein Samuelsen, RELIS. Opioid-brosjyren, v Christin V. Oppegård. Kvalitetsforbedringsarbeid v Hilde Valen Wæhle (innføring, deretter workshop). Påmeldingsfrist: 30. august. Lenke til påmelding:https://www.deltager.no/arsmote_smertereg_23092019

Gardermoen; 7 - 8 november 2019

8. Nasjonale forskningskonferanse innen muskelskjeletthelse 2019

 

Nasjonal forskningskonferanse innen muskelskjeletthelse er en tverrfaglig konferanse som dekker forskning innen muskelskjelettskader,- sykdommer og -plager. Konferansen skal være et møtepunkt for forskere, helsepersonell, brukere og andre som er interessert i muskelskjeletthelse. 

Norsk Smerteforenings Fagkonferanse 2017 - RIKSHOSPITALET 09-10. Januar 2019

Please reload

 

NORSK MEDLEMSSERVICE

Gyro Conference AS, Storgata 86

2615 Lillehammer

Tlf: 61 28 73 20

NORSK SMERTEFORENING

St. Olavs, Postboks 3250 Sluppen

7006 Trondheim 

post@norsksmerteforening.no

EFIC
IASP