top of page
Norsk smerteforening

BAKGRUNN OG MÅL

Norsk tverrfaglig smerteforening ble stiftet 21. januar 2005 under et faglig møte på Rikshospitalet Universitetsklinikk. Nesten 400 meldte seg inn i Norsk smerteforening under stiftelsesmøtet 21. januar 2005. Overordnet mål for foreningen er å bedre forståelsen av at både akutte og langvarige smerter er et stort helseproblem og å bedre behandling av smertetilstander ved: 

 • Å bidra til et bedre tverrfaglig behandlingstilbud til personer med akutte og langvarige smerter.

 • Dette ved å bringe sammen leger, sykepleiere, fysioterapeuter, psykologer og andre profesjoner og fag
  som er interessert i og opptatt av smerteforskning og smertebehandling.

 • Å oppmuntre og stimulere til forskning omkring smertemekanismer og smertetilstander.

 • Å bidra til økt utdanning (grunnutdanning) og opplæring (videre og etterutdanning) i forståelse av smerte
  og smertebehandling i Norge, herunder å arrangere en årlig nasjonal fagkongress.

 • Å bidra til at helsepersonell, helsepolitikere, pasientforeninger og den allmenne befolkning i Norge blir
  opplyst om fremskritt i smerteforskning og smertebehandling, samt bidra til at slike fremskritt blir tatt i bruk.

 • Å påvirke helsemyndigheter og helseinstitusjoner til å prioritere smertebehandling og smerteforskning.

 • Å delta aktivt i offentlige utredninger, diskusjoner og høringer i saker som angår smertebehandling og smerteforskning.

 • Å samarbeide med nasjonale og internasjonale organisasjoner med lignende formål.

Norsk Smerteforening er et Chapter under IASP.

Norsk tverrfaglig har formulert et strategidokument som oppdateres årlig.

STYRET

 • Overlege Lars Jørgen Rygh, dr.med., Haukeland Universitetssykehus, Bergen, leder

 • Sykepleier Tone Marte Ljoså, OUS avd. for smertebehandling, 1. amanuensis USN, kasserer

 • Overlege Felix Heckel, Sykehuset Telemark

 • Overlege Pascal Dominik Löhr, Helse Stavanger HF. 

 • Psykolog Silje Endresen Reme, professor UiO, OUS avd. for smertebehandling

 • Seksjonsoverlege Randi Brendbekken, Sykehuset Innlandet

 • Sykepleier Beathe Tegnander, Smerteklinikken Bodø

 • Fysioterapeut Olöf Anna Steingrimsdottir Ph.d. forsker, Folkehelseinstituttet

 • Spesialsykepleier Mi Stjernberg, OUS

 • Overlege Augstein Svedahl, St. Olav

 • Seksjonsoverlege Alexandra Christine Hott, PhD, Sykehuset Sørlandet Kristiansand

 

Observatører i styret

 • Professor dr med Egil Fors, NTNU, Representerer Norsk Forening for Smertemedisin

 • Seniorforsker, psykolog Christopher S. Nielsen, PhD, Folkehelseinstituttet, Representerer SASP

 • Fysioterapeut Kristine Risum, Seksjon for ortopedisk rehabilitering, OUS, Representerer Norsk Barnesmerteforening.

Valgkomite

 • Professor dr med Gunvald Kvarstein, Smerteavdelingen, UNN; Institutt for Klinisk Medisin, UiT. 

 • Mette Bøymo Kaarbø – fysioterapeut. PhD stipendiat Oslo Met

 • Tormod Landmark, PhD, NTNU

KONTAKT
bottom of page