top of page
Norsk smerteforening

BAKGRUNN OG MÅL

Norsk tverrfaglig smerteforening ble stiftet 21. januar 2005 under et faglig møte på Rikshospitalet Universitetsklinikk. Nesten 400 meldte seg inn i Norsk smerteforening under stiftelsesmøtet 21. januar 2005. Overordnet mål for foreningen er å bedre forståelsen av at både akutte og langvarige smerter er et stort helseproblem og å bedre behandling av smertetilstander ved: 

 • Å bidra til et bedre tverrfaglig behandlingstilbud til personer med akutte og langvarige smerter.

 • Dette ved å bringe sammen leger, sykepleiere, fysioterapeuter, psykologer og andre profesjoner og fag
  som er interessert i og opptatt av smerteforskning og smertebehandling.

 • Å oppmuntre og stimulere til forskning omkring smertemekanismer og smertetilstander.

 • Å bidra til økt utdanning (grunnutdanning) og opplæring (videre og etterutdanning) i forståelse av smerte
  og smertebehandling i Norge, herunder å arrangere en årlig nasjonal fagkongress.

 • Å bidra til at helsepersonell, helsepolitikere, pasientforeninger og den allmenne befolkning i Norge blir
  opplyst om fremskritt i smerteforskning og smertebehandling, samt bidra til at slike fremskritt blir tatt i bruk.

 • Å påvirke helsemyndigheter og helseinstitusjoner til å prioritere smertebehandling og smerteforskning.

 • Å delta aktivt i offentlige utredninger, diskusjoner og høringer i saker som angår smertebehandling og smerteforskning.

 • Å samarbeide med nasjonale og internasjonale organisasjoner med lignende formål.

Norsk Smerteforening er et Chapter under IASP.

Norsk tverrfaglig har formulert et strategidokument som oppdateres årlig.

STYRET

 • Avdelingssjef, prof. dr. med. Audun Stubhaug; Smerteavdelingen OUS , leder

 • Tone Marte Ljoså – sykepleier, OUS avd. for smertebehandling , 1. amanuensis USN, kasserer

 • Førsteamanuensis, psykolog, Svein Bergvik, Universitetet i Tromsø og UNN

 • Førsteamanuensis, fysioterapeut Gro Killi Haugstad, Høyskolen i Oslo og Akershus

 • Overlege Lars Jørgen Rygh, dr.med., Haukeland Universitetssykehus, Bergen, Leder forskningsutvalget

 • Overlege Felix Heckel, Sykehuset Telemark

 • Spesialsykepleier Helena Blom, Vestre Viken HF, ansvarlig for nettside

 • Psykolog Tormod Landmark, NTNU

 • Overlege Pascal Dominic Löhr, Helse Stavanger HF. 

 • Seksjonsoverlege Felix Heckel, Sykehuset Telemark

 • Seksjonsoverlege Randi Brendbekken, Sykehuset Innlandet

 • Sykepleier Beate Tegnander, Smerteklinikken Bodø

 • Fysioterapeut Olöf Anna Steingrimsdottir Ph.d. forsker, Folkehelseinstituttet

 

Observatører i styret

 • Professor dr med Egil Fors, NTNU, Representerer Norsk Forening for Smertemedisin

 • Seniorforsker, psykolog Christopher S. Nielsen, Folkehelseinstituttet, Representerer SASP

 • Fysioterapeut Kristine Risum, Seksjon for ortopedisk rehabilitering, OUS, Representerer Norsk Barnesmerteforening.

Valgkomite

 • Professor dr med Gunvald Kvarstein, Smerteavdelingen, UNN; Institutt for Klinisk Medisin, UiT. 

 • Mette Bøymo Kaarbø – fysioterapeut. Phd stipendiat Oslo Met

 • Maren F Lindberg – sykepleier/, PhD, POSTDOC Lovisenberg Diakonale sykehus

KONTAKT
bottom of page