Nettverk for Akuttsmerte

Nettverk for Akuttsmerte ble opprettet etter en spennende diskusjon på Norsk Smerteforenings fagkonferanse 4 januar 2018. En gruppe sykepleiere meldte seg da frivillige til å være med i en styringsgruppe for nettverket. 

 

Nettverket er for sykepleiere, leger, fysioterapeuter og annet helsepersonell som jobber med akutt smertebehandling på forskjellig vis. Hensikten med nettverket er å knytte kontakt mellom helsepersonell som jobber med akuttsmerte og tilrettelegge for kunnskapsutveksling, spesielt mellom store og små sykehus.

 

Nettverket har som mål å organisere to årlige treff. Nettverket har også en facebookside som har til hensikt å være en møteplass for helsepersonell som er interessert i akuttsmerte.


 

Kontaktpersoner for nettverket er Maren Falch Lindberg (Lovisenberg Diakonale Sykehus) og Christin Vibeke Oppegård (Haukeland Universitetssykehus).

Vi vil gjerne invitere deg til å ta kontakt om du ønsker å være med i nettverket. Du kan også følge oss på Facebook ved å gå inn HER og like vår facebookside. 

NORSK MEDLEMSSERVICE

Gyro Conference AS, Storgata 86

2615 Lillehammer

Tlf: 61 28 73 20

NORSK SMERTEFORENING

St. Olavs, Postboks 3250 Sluppen

7006 Trondheim 

post@norsksmerteforening.no

EFIC
IASP