top of page
Norsk smerteforening

VERKTØY FOR REGISTRERING AV SMERTE 

INTRO om SMERTEREGISTRERING

Tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst v

 

tekst tekst tekst tekst tekst 

SMERTEREGISTRERING for VOKSNE

INTROTEKST

SMERTEREGISTRERING for BARN

INTROTEKST

  • Ansiktsskala

SMERTEREGISTRERING ved redusert kognisjon /demens / bevisstløshet

INTROTEKST

  • DOLOPLUS

  • Andre verktøy

SMERTEREGISTRERING for INTENSIVPASIENTER

INTROTEKST

bottom of page