VERKTØY FOR REGISTRERING AV SMERTE 

INTRO om SMERTEREGISTRERING

Tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst v

 

tekst tekst tekst tekst tekst 

SMERTEREGISTRERING for VOKSNE

INTROTEKST

SMERTEREGISTRERING for BARN

INTROTEKST

  • Ansiktsskala

SMERTEREGISTRERING ved redusert kognisjon /demens / bevisstløshet

INTROTEKST

  • DOLOPLUS

  • Andre verktøy

SMERTEREGISTRERING for INTENSIVPASIENTER

INTROTEKST

NORSK MEDLEMSSERVICE

Gyro Conference AS, Storgata 86

2615 Lillehammer

Tlf: 61 28 73 20

NORSK SMERTEFORENING

St. Olavs, Postboks 3250 Sluppen

7006 Trondheim 

post@norsksmerteforening.no

EFIC
IASP