top of page

NOSF oversettelse av
IASP smertedefinisjon

SMERTE


En ubehagelig sensorisk og emosjonell opplevelse som er forbundet med, eller som likner opplevelsen forbundet med, faktisk eller potensiell vevsskade.

Seks nøkkelpunkter og etymologi:


- Smerte er alltid en personlig opplevelse som i varierende grad er påvirket av biologiske, psykologiske og sosiale faktorer.


- Smerte og nocisepsjon er forskjellige fenomener. Smerte skyldes ikke utelukkende aktivitet i nociseptive nevroner.


- Individer blir kjent med hva smerte er gjennom sine livserfaringer.


- En persons uttrykk for smerte skal respekteres.


- Selv om smerte ofte fører til hensiktsmessig tilpasning, kan den ha negativ effekt på fysisk, sosial og psykologisk funksjon og livskvalitet.


- Verbal beskrivelse er bare én av mange måter å uttrykke smerte på. Manglende evne til å kommunisere utelukker ikke muligheten for at et menneske eller dyr opplever smerte

Etymologi: Det norske ordet smerte stammer fra middelnedertysk smerte, og er blant annet forbundet med ikke-germanske former som gresk smertnós og smerdaléos («skrekkelig, gresselig, fryktelig»), gammelindisk mrdnáti («trykker, presser, gnager») og latinsk mordēre («bite, slå»).

Referanse: International Association for the Study of Pain (IASP). (2020). Terminology: Pain. http://www.iasp-pain.org/resources/terminology/#pain  

This term has been reproduced with permission of the International Association for the Study of Pain ®(IASP). The term may not be reproduced for any other purpose without permission.

iasp_pain_def.png
bottom of page