Gjelder din henvendelse medlemskap i foreningen kontakter du vår medlemsservice:

 

Gyro Conference AS
Storgata 86,

2615 Lillehammer.

Telefon:   61 28 73 20
Kontaktperson: Guro J. Steine

Epost til styret i NOSF:

post@norsksmerteforening.no

 

NORSK MEDLEMSSERVICE

Gyro Conference AS, Storgata 86

2615 Lillehammer

Tlf: 61 28 73 20

NORSK SMERTEFORENING

St. Olavs, Postboks 3250 Sluppen

7006 Trondheim 

post@norsksmerteforening.no

EFIC
IASP