Kurs 4.-6. mars: Smerter fra viscera og ansikt/kjeve,smerter hos barn,eldre, ved og etter kreft

Kurs 4 for kompetanseområdet Smertemedisin arrangeres i Oslo, Ullevål stadion.

Kurset er flyttet fra opprinnelig dato 29.11-1.12.2021.

Kurset er utlyst her: https://www.legeforeningen.no/kurs/2021/11/34612/#tab1

NYHETER OG AKTUELT

SISTE INNLEGG