top of page

Kathleen Sluka kommer! Kommer du?

Det er med stor glede og spenning vi kan meddele at Kathleen Sluka kommer til Fagkonferansen 2023.


Kathleen Sluka er professor ved University of Ohio, USA, ved Department of Physical Therapy & Rehabilitation Sciences.


Hun vil holde to plenumsforedrag:

Torsdag 15. juni: "Global Year of Pain 2023: « Global Year for Integrative Pain Care”… highlighting the many non-opioid analgesic treatments and how they can be used for chronic pain around the world."

Fredag 16. juni: "The role of physical activity in pain treatment-from basic science to clinical practice. Kathleen Sluka"


Program for konferansen er oppdatert.

NYHETER OG AKTUELT

SISTE INNLEGG

bottom of page