top of page

INNSPILL – NOSFs OVERSETTELSE AV IASPs SMERTEDEFINISJON

I 2022 startet NOSF arbeidet med å oversette IASPs smertedefinisjonen fra engelsk til norsk, og vi har som mål å ha den klar sommeren 2023. Vi mener at dette er et viktig arbeid for å fremme forståelse av smertebegrepet blant helsepersonell, pasienter og allmennheten i Norge.

Nå åpner vi for innspill på den norske smertedefinisjonen (og seks medfølgende nøkkelpunkter) før vi ferdigstiller arbeidet. Er du helsepersonell, pasient, pårørende eller av andre grunner interessert i smerte og smertebehandling? Da setter vi pris på dine innspill – digitalt og via nettskjema: https://nettskjema.no/a/331247

Frist for innspill er onsdag 26. april 2023.IASP sin engelske smertedefinisjon og seks nøkkelpunkter finner du på IASP sin nettside.

Du kan leser mer om NOSF sitt arbeid med å oversette IASPs smertedefinisjon her[

NOSF oversettelseskomite har bestått av en gruppe styremedlemmer og en profesjonell fagoversetter: Randi Brendbekken, Felix Heckel, Tormod Landmark, Tone Marte Ljoså, Pascal Löhr, Ólöf Anna Steingrímsdóttir, Audun Stubhaug og Ane Sjøbu.


__________________________________________________________________________________________________

NOSFs forslag til norsk smertedefinisjon er følgende:


SMERTE

En ubehagelig sensorisk og emosjonell opplevelse som er forbundet med, eller likner opplevelsen forbundet med, faktisk eller potensiell vevsskade.

· Smerte er alltid en personlig opplevelse som i varierende grad er påvirket av biologiske, psykologiske og sosiale faktorer.

· Smerte og nocisepsjon er forskjellige fenomener. Smerte skyldes ikke utelukkende aktivitet i nociseptorer.

· Individer blir kjent med hva smerte er gjennom sine livserfaringer

· En persons uttrykk for smerte skal respekteres

· Selv om smerte ofte er nyttig, kan den ha negativ effekt på fysisk, sosial og psykologisk funksjon og livskvalitet

· Verbal beskrivelse er bare én av mange måter å uttrykke smerte på. Manglende evne til å kommunisere utelukker ikke muligheten for at et menneske eller dyr opplever smerte.
NYHETER OG AKTUELT

SISTE INNLEGG

bottom of page