top of page

Per Hansson mottok Kari Widerøes Minnefondpris


Han har gjennom mange års engasjement bidratt

med forskning og formidling av kunnskap om

smerte og smertebehandling. Under oppdatering.

Norsk Smerteforening gratulerer!!

NYHETER OG AKTUELT

SISTE INNLEGG

bottom of page