Vil du lære mer om smertekartlegging?

25 Nov 2019

 

 

Hvis du er interessert i å lære mer om smertekartlegging, bør du få med deg Jaqueline van Dijks presentasjon "Pain Assessment - pitfalls and benefits"  på Norsk Smerteforenings fagkonferanse 9. januar 2019. Van Dijk vil også ha en parallellsesjon der hun forteller om hvordan man jobber i akuttsmerteteam ved UMC. 
 

Jaqueline van Dijk har mange års klinisk erfaring med akutt smertebehandling og har blant annet etablert Acute Pain Service ved University Medical Centre (UMC) i Utrecht, Nederland. I sin doktorgrad, som ble fullført i 2015, studerte hun smertekartlegging. Hun er fremdeles i aktiv jobb som kliniker samt underviser helsepersonell, og hun forsker på kroniske postoperative smerter.  

Please reload

NYHETER OG AKTUELT

Anbefalte saker
Please reload

Siste innlegg

SISTE INNLEGG

NORSK MEDLEMSSERVICE

Gyro Conference AS, Storgata 86

2615 Lillehammer

Tlf: 61 28 73 20

NORSK SMERTEFORENING

St. Olavs, Postboks 3250 Sluppen

7006 Trondheim 

post@norsksmerteforening.no

EFIC
IASP