top of page

NOSF fagkonferanse er forhåndsgodkjent for en rekke profesjoner og spesialiteter.


Listen over forhåndsgodkjenninger finner du HER:

  • Den Norske Legeforening har godkjent kurset med kurstimer til etter- /videreutdanning for en rekke spesialiteter. Fullstendig oversikt finner du HER

  • Psykologforeningen har godkjent kurset med 16 timers vedlikeholdsaktivitet (torsdag og fredag) pluss 5 timers vedlikeholdsaktivitet for lørdagssymposiet med Mark Jensen.

  • Norsk Fysioterapeutforbund har godkjent kurset med 15 timer; kurset kan benyttes i en spesialistoppbygging sammen med mastergrad og ved fornyelse av spesialitet.

  • Norsk Sykepleierforbund har godkjent kurset som meritterende med totalt 15 timer og kan brukes i henhold til godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.

  • Norsk Manuellterapeutforening har godkjent kurset med 15 timer i forhold til spesialisttittel i NMF.

  • Norsk Kiropraktorforening har godkjent kurset med 15 timer

  • Norsk Tannlegeforening har godkjent kurset med 15 etterutdanningstimer

  • Norges Farmaceutiske Forening har godkjent kurset med totalt 9,5 FEVU poeng (5+4)


NYHETER OG AKTUELT

SISTE INNLEGG

bottom of page