NOSF fagkonferanse er forhåndsgodkjent for en rekke profesjoner og spesialiteter.

12 Nov 2018

Listen over forhåndsgodkjenninger finner du HER:

 

  • Den Norske Legeforening har godkjent kurset med kurstimer til etter- /videreutdanning for en rekke spesialiteter.           Fullstendig oversikt finner du HER

  • Psykologforeningen har godkjent kurset med 16 timers vedlikeholdsaktivitet (torsdag og fredag) pluss 5 timers vedlikeholdsaktivitet for lørdagssymposiet med Mark Jensen.

  • Norsk Fysioterapeutforbund har godkjent kurset med 15 timer; kurset kan benyttes i en spesialistoppbygging sammen med mastergrad og ved fornyelse av spesialitet. 

  • Norsk Sykepleierforbund har godkjent kurset som meritterende med totalt 15 timer og kan brukes i henhold til godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.

  • Norsk Manuellterapeutforening har godkjent kurset med 15 timer i forhold til spesialisttittel i NMF.

  • Norsk Kiropraktorforening har godkjent kurset med 15 timer

  • Norsk Tannlegeforening har godkjent kurset med 15 etterutdanningstimer

  • Norges Farmaceutiske Forening har godkjent kurset med totalt 9,5 FEVU poeng (5+4)

Please reload

NYHETER OG AKTUELT

Anbefalte saker
Please reload

Siste innlegg

SISTE INNLEGG

NORSK MEDLEMSSERVICE

Gyro Conference AS, Storgata 86

2615 Lillehammer

Tlf: 61 28 73 20

NORSK SMERTEFORENING

St. Olavs, Postboks 3250 Sluppen

7006 Trondheim 

post@norsksmerteforening.no

EFIC
IASP