top of page

Programmet for Fagkonferansen 2019 er klart! Hold av dagene 3.-4. januar!


Vi har satt sammen en spennende program som skulle favne de fleste interesser og behov!

Det kommer store navn til konferansen; vi får blant annet besøk av Mark Jensen, Omar v.d. Bergh, Stephen Butler, Linn Getz, og Espen Molden.

Vi dekker akutt smerte, postoperativ smerte, muskel og skjelett smerte, psykologiske aspekter av smerte, smerte hos barn og unge. Vi tar for oss smerteutfordringer i primærhelsetjenesten, i spesialisthelsetjenesten og psykiatrien.

Vi inviterer forskere til å presentere nyeste forskning på områder innen smerte og vi får et foredrag av prisvinner Aage Indahl som kommer for å motta Kari Widerøe Minnefonds pris.

Vi arrangerer også denne gangen et spennende lørdagssymposium i etterkant av konferansen (5. jan), denne gangen er det MARK JENSEN som kommer for å snakke om hvordan man kan motivere til endring hos pasienter som er i utfordrende livssituasjoner.

Kom kom kom!

Påmelding åpner den 1. oktober.

Sjekk ut programmet, du finner det HER


NYHETER OG AKTUELT

SISTE INNLEGG

bottom of page