top of page

Invitasjon til Nasjonalt møte om smerteundervisning

Norsk smerteforening (NOSF) har mange svært aktive leger og lærerne som underviser medisinerstudentene om smertebehandling.

Vi inviterer nå dekaner, prodekaner, studieledere samt alle lærere som underviser om dette på de 43 aktuelle undervisningsinstitusjonene til

En dag med Smerteutdanning i fokus, mandag 23. april 2018 kl. 10-15 på Gardermoen, Radisson Blu Airport Hotel.

Mer fyldig invitasjon som også inneholder programmet finner du HER

Forslag til noen læringsutbytter for smerte og smertebehandlingsundervisningen på medisinerstudiet finner du HER

Dette er ment som et hjelpemiddel for utforming av mer lokalt tilpassede læringsutbytter. NOSFs utdanningsutvalg har også arbeidet med å samkjøre disse med læringsutbytter for tilsvarende undervisning for sykepleie-, fysioterapi- og psykologstudentene.


NYHETER OG AKTUELT

SISTE INNLEGG

bottom of page