Invitasjon til Nasjonalt møte om smerteundervisning

12 Apr 2018

 

Norsk smerteforening (NOSF) har mange svært aktive leger og lærerne som underviser medisinerstudentene om smertebehandling.

 

Vi inviterer nå dekaner, prodekaner, studieledere samt alle lærere som underviser om dette på de 43 aktuelle undervisningsinstitusjonene til

 

En dag med Smerteutdanning i fokus, mandag 23. april 2018 kl. 10-15 på Gardermoen, Radisson Blu Airport Hotel.

 

Mer fyldig invitasjon som også inneholder programmet finner du HER

Forslag til noen læringsutbytter for smerte og smertebehandlingsundervisningen på medisinerstudiet finner du HER

Dette er ment som et hjelpemiddel for utforming av mer lokalt tilpassede læringsutbytter. NOSFs utdanningsutvalg har også arbeidet med å samkjøre disse med læringsutbytter for tilsvarende undervisning for sykepleie-, fysioterapi- og psykologstudentene.

 

 

Please reload

NYHETER OG AKTUELT

Anbefalte saker
Please reload

Siste innlegg

SISTE INNLEGG

NORSK MEDLEMSSERVICE

Gyro Conference AS, Storgata 86

2615 Lillehammer

Tlf: 61 28 73 20

NORSK SMERTEFORENING

St. Olavs, Postboks 3250 Sluppen

7006 Trondheim 

post@norsksmerteforening.no

EFIC
IASP