Kurs i Trondheim 9.-10. April: "Kommunikasjon og mestring ved langvarig smerte"


Kurset kommunikasjon og mestring arrangeres som et tverrfaglig kurs og er et samarbeid mellom kompetanseområdet i smertemedisin (Legeforeningen) og masterprogrammet til NTNU.

Se legeforeningens kurskalender HER

Påmelding sendes til: nksl@stolav.no

Husk å sende navn, profesjon, spesialitet, arbeidssted og kontaktinformasjon.

Dersom du er lege som ønsker å få kurset godkjent så må du også sende kjønn og alder


NYHETER OG AKTUELT

Anbefalte saker
Siste innlegg

SISTE INNLEGG

NORSK MEDLEMSSERVICE

Gyro Conference AS, Storgata 86

2615 Lillehammer

Tlf: 61 28 73 20

NORSK SMERTEFORENING

St. Olavs, Postboks 3250 Sluppen

7006 Trondheim 

post@norsksmerteforening.no

EFIC
IASP