top of page

Kurs i Trondheim 9.-10. April: "Kommunikasjon og mestring ved langvarig smerte"


Kurset kommunikasjon og mestring arrangeres som et tverrfaglig kurs og er et samarbeid mellom kompetanseområdet i smertemedisin (Legeforeningen) og masterprogrammet til NTNU.

Se legeforeningens kurskalender HER

Husk å sende navn, profesjon, spesialitet, arbeidssted og kontaktinformasjon.

Dersom du er lege som ønsker å få kurset godkjent så må du også sende kjønn og alder


NYHETER OG AKTUELT

SISTE INNLEGG

bottom of page