Nyoppstartet nettverk for akuttsmerte for helsepersonell i Norge

27 Jan 2018

Nettverket for Akuttsmerte ble opprettet etter en spennende diskusjon ved en parallellsesjon på Norsk Smerteforenings fagkonferanse 4 januar 2018. Eva Undall presenterte sin gjennomgang av akuttsmerteteam ved sykehus i Helse Sør Øst. Hennes presentasjon kan du finne HER. Maren Falch Lindberg tok deretter initiativ til en diskusjon om vi trenger et nettverk for helsepersonell som jobber med akuttsmerte. Hennes presentasjon finner du HER.

 

Det var stort engasjement for akuttsmertebehandling blant de fremmøtte, og stor interesse for å etablere et nettverk.

En gruppe sykepleiere, fordelt på alle helseforetak

meldte seg frivillige til å være med i en styringsgruppe for nettverket. Nettverket er for sykepleiere, leger, fysioterapeuter og annet helsepersonell i hele Norge, som jobber med akutt smertebehandling på forskjellig vis. Hensikten med nettverket er å knytte kontakt mellom helsepersonell som jobber med akuttsmerte og tilrettelegge for kunnskapsutveksling. Nettverket har satt som mål å organisere to årlige treff. Ta kontakt med Maren Falch Lindberg: m.k.f.lindberg@medisin.uio.no dersom du har spørsmål eller ønsker å bli tilknyttet nettverket for akuttsmerte, eller sjekk ut nettverkets facebookside https://www.facebook.com/akuttsmerte/ 

Please reload

NYHETER OG AKTUELT

Anbefalte saker
Please reload

Siste innlegg

SISTE INNLEGG

NORSK MEDLEMSSERVICE

Gyro Conference AS, Storgata 86

2615 Lillehammer

Tlf: 61 28 73 20

NORSK SMERTEFORENING

St. Olavs, Postboks 3250 Sluppen

7006 Trondheim 

post@norsksmerteforening.no

EFIC
IASP