top of page

Heidi Trydal tildeles Kari Widerøes Minnefondpris 2018

Norsk Smerteforening gratulerer Psykolog Heidi Trydal med tildelingen av Kari Widerøes Minnefondpris 2018!

Heidi Trydal (cand.psychol.) er psykologspesialist med spesialisering i voksenpsykologi og videreutdanning i Kognitiv terapi, Hypnose og Intensiv dynamisk korttidsterapi. Hun har hovedstilling ved Avdeling for smerte og sammensatte lidelser på St. Olavs Hospital i Trondheim og en bistilling på NTNU.

Hun er en anerkjent og ettertraktet foredragsholder og deltar som foreleser ved psykologiutdanningen ved NTNU, ved kongresser, seminarer og kurs, og er ansvarlig for deler av masterutdanningen innen smerte og palliasjon ved NTNU og NKSL.

Heidi Trydal har i flere år vært en viktig bidragsyter ved NOSF konferansene og har tydelig synliggjort psykologens rolle i et tverrfaglig team i behandling av pasienter med smerter og sammensatte lidelser.

Sammen med professor Arnstein Finset (UiO) har hun arrangert separate kurs for øvrige helseprofesjoner ved de fire store tverrfaglige smerteklinikkene i Norge (Trondheim, Oslo, Bergen og Tromsø) i kommunikasjon og enklere psykologiske behandlingsmetoder.

Hun er medforfatter i flere fagbøker innen smertefeltet, siste nå i boka Smertepsykologi publisert i 2017. Som en erfaren og dyktig kliniker er hun genuint opptatt av det gode møtet med pasientene og er høyt respektert i fagmiljøet.

Heidi Trydal er styremedlem i foreningen Intensiv dynamisk korttidsterapi Midt-Norge og har tidligere vært styremedlem i Norsk barnesmerteforening.

Det var Kari Widerøes ønske at minnefondet skulle bidra til utdanning av helsepersonell i smertebehandling. Prisen skal tildeles personer som har gjort en spesiell innsats for å utvikle eller spre kunnskap om smertebehandling, med spesielt fokus på ikke-malign kronisk smerte. Komiteen bestod av Stein Yngvar Andresen (Ryggforeningen), Gunnvald Kvarstein og Monica Stolpnes (Norsk Smerteforening). Prisen ble tildelt under Norsk Smerteforenings fagkonferanse, 4 januar 2018.

Heidi Trydal er en verdig mottager av Kari Widerøes Minnefondspris. Vi gratulerer!


NYHETER OG AKTUELT

SISTE INNLEGG

bottom of page