Maren Falch Lindberg fikk prisen for beste ph.d presentasjon -fagkonferansen 2018

15 Jan 2018

 

 

Norsk smerteforening gratulerer Maren Falch Lindberg

med beste ph.d presentasjon under Norsk Smerteforenings  Fagkonferanse 2018, for presentasjon av sin avhandling "Factors that predict the trajectories of acute pain, pain with walking, and self-rated health after total knee arthroplasty – a longitudinal study". 

 

Lindberg har i sin avhandling studert akutt og langvarig smerte og sammenheng med selvrapportert helse ett år etter innsatt kneprotese. Hun fant at en av fem pasienter hadde et avvikende smerteforløp med tilbakevendende smerter ved gange. Før operasjonen hadde pasientene med tilbakevendende smerter høyere smerteintensitet, mer fatigue, sterkere depressive symptomer, og mer alvorlig sykdomsforståelse, sammenliknet med gruppen av pasienter som fikk et godt resultat.

 

Prisen består av 10 000 kroner.

 

Vi gratulerer også Aurora Lie Moen med en hederlig andreplass for hennes presentasjon av sin avhandling "Disc herniation, inflammatory mediators and lumbar radicular pain".

 

I hennes doktorgradsarbeid, som omfattet forsøk på både dyr og mennesker, demonstrerte hun at mennesker med genetiske varianter relatert til ett økt utrykk av IL-1 (et betennelsesfremmende protein) hadde mer smerter og dårligere prognose etter skiveprolaps. Avhandlingen viser at betennelsesfremmende gener trolig påvirker sykdomsforløpet.

 

Komiteen for ph.d prisen bestod av Lars Jørgen Rygh, Gro Killi Haugstad og Tone Rustøen. 

 

 

Please reload

NYHETER OG AKTUELT

Anbefalte saker
Please reload

Siste innlegg

SISTE INNLEGG

NORSK MEDLEMSSERVICE

Gyro Conference AS, Storgata 86

2615 Lillehammer

Tlf: 61 28 73 20

NORSK SMERTEFORENING

St. Olavs, Postboks 3250 Sluppen

7006 Trondheim 

post@norsksmerteforening.no

EFIC
IASP