top of page

Nå er kompetanseområdet i smertemedisin for leger i gang!


Det første obligatoriske kurset – ”Basal fysiologi, patofysiologi og farmakologi” arrangeres i Oslo 5.-7 mars 2018. Se Legeforeningens kurskalender og/eller kompetanseområdets nettsider. Så langt plassen rekker er kurset åpent for interesserte med annen helsefaglig bakgrunn. Følg lenke til kursprogram HER.

9.-10. April kommer kurs nr 2 – ”Kommunikasjon og mestring” som arrangeres i Trondheim som et tverrfaglig kurs i samarbeid med Masterprogrammet til NTNU.

Kompetanseområdet i smertemedisin

Fagområdet langvarige smerter angår de aller fleste medisinske spesialiteter og bygger på kunnskap fra mange områder. Økt kunnskap og kompetanse innen smertemedisin er ønskelig over alt i helsetjenesten.

Kompetanseområdet i smertemedisin ble vedtatt av Landsstyret i Legeforeningen i mai 2016. De endelige reglene ble vedtatt av Legeforeningens Sentralstyre i 2017, sakkyndig utvalg oppnevnt våren 2017 og nå starter vi opp utdanningsprogrammet.

Kravene til utdannelse og kompetanse, ligger sammen med søknadskjemaer for godkjenning, både i henhold til etableringsregler og de endelige reglene, på legeforeningens nettsider: https://legeforeningen.no/Utdanning/Kompetanseomrader/Kompetanseomrade-i-smertemedisin/ . De første kandidater er allerede godkjent.

Kravene omfatter både teoretisk kunnskap og praktisk erfaring. Siden kolleger i ulike deler av helsetjenesten har en svært varierende arbeidssituasjon, er det lagt opp til en felles grunnleggende kjerne av kunnskap og med stor valgfrihet med hensyn til spesialkompetanse og ulike måter å tilegne seg praktisk erfaring. Felles er at det legges stor vekt på både på tverrmedisinsk og tverrfaglig tilnærming.

Sentralstyret har oppnevnt en sakkyndig komite som har fått i oppdrag å etablere kursvirksomhet for kolleger som ønsker å tilegne seg kunnskap om smerte. Flere av de obligatoriske kursene vil bli arrangert som tverrfaglige kurs sammen med UiO/Høyskolen i Sør Øst Norge, Høyskolen i Oslo og Akershus og NTNU.

Unni Kirste, leder for sakkyndig komite for kompetanseområdet i smertemedisin


NYHETER OG AKTUELT

SISTE INNLEGG

bottom of page