top of page

Workshop i mestringsorientert smertebehandling med ACT

Sted: Kunnskapssenteret, St Olavs hospital i Trondheim Tid: fredag 27. 10 kl 10-17 og lørdag 28. 10. kl 09-15

Pris: kr 1.000,- inkl. lunsj og pauseservering begge dager Bindende påmelding: til nksl@stolav.no innen 27. september

Bakgrunn: Workshopen er et resultat av samarbeid mellom de tverrfaglige smertesentrene ved de fire universitetssykehusene, Norsk Smerteforening og ACT Norge (ACBS Norge), støttet av midler fra HOD.

Mål: å introdusere Acceptance and Commitment Therapy som mestringsorientert behandlingstilnærming for helsepersonell innen langvarig smerte i hele Norge, og å legge grunnlaget for videre kompetansebygging innen dette området.

Lenke til foreløpig program finner du HER.


NYHETER OG AKTUELT

SISTE INNLEGG

bottom of page