Workshop i mestringsorientert smertebehandling med ACT

Sted: Kunnskapssenteret, St Olavs hospital i Trondheim Tid: fredag 27. 10 kl 10-17 og lørdag 28. 10. kl 09-15

Pris: kr 1.000,- inkl. lunsj og pauseservering begge dager Bindende påmelding: til nksl@stolav.no innen 27. september

Bakgrunn: Workshopen er et resultat av samarbeid mellom de tverrfaglige smertesentrene ved de fire universitetssykehusene, Norsk Smerteforening og ACT Norge (ACBS Norge), støttet av midler fra HOD.

Mål: å introdusere Acceptance and Commitment Therapy som mestringsorientert behandlingstilnærming for helsepersonell innen langvarig smerte i hele Norge, og å legge grunnlaget for videre kompetansebygging innen dette området.

Lenke til foreløpig program finner du HER.


NYHETER OG AKTUELT

Anbefalte saker
Siste innlegg

SISTE INNLEGG

NORSK MEDLEMSSERVICE

Gyro Conference AS, Storgata 86

2615 Lillehammer

Tlf: 61 28 73 20

NORSK SMERTEFORENING

St. Olavs, Postboks 3250 Sluppen

7006 Trondheim 

post@norsksmerteforening.no

EFIC
IASP