top of page

Regional smertesamling 2017


Regional Kompetansetjeneste for Smerte (REKS) avholder Regional smertesamling fredag 17. november.

Hensikten med Regionsamling er å spre kunnskap og kompetanse om smerter og smertebehandling til klinikere og forskere i Helseregion Sør-Øst. Regionsamlingen skal bidra til å styrke behandlingstilbudet til pasienter med smerte.

Regionsamlingen er rettet mot leger, psykologer, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og andre helsarbeidere som jobber klinisk og akademisk med smerte og smertebehandling. Personer fra både offentlige og private klinikker og helseforetak er velkomne til å delta på regionsamlingen.

Sted: Store Auditorium, Bygg 6, Ullevål Sykehus.

Tid: 17.november kl 09:00 - 16:00.

Pris: 200,-. Kursavgiften inkluderer lunsj og kaffe.
NYHETER OG AKTUELT

SISTE INNLEGG

bottom of page