top of page

Nasjonalt møte om nevropatiske smerter


Nasjonal Kompetansetjeneste for Nevropatiske Smerter (NaKoNev) arrangerer nasjonalt smertemøte om nevropatiske smerter i november.

Sted: Store Auditorium, Bygg 6, Ullevål Sykehus.

Tid: 16.november kl 09:00 - 16:30.

Pris: 200,-. Kursavgiften inkluderer lunsj og kaffe.


NYHETER OG AKTUELT

SISTE INNLEGG

bottom of page