top of page

Spesialnummer om smerte fra Dansk Legetidsskrift


Temanummerets ledere og artikler omfatter postoperative og kroniske smerter, problematikk knyttet til avhengighed og misbruk, samt en oppdatering av farmakologiske aspekter. Psykososiale aspekter beskrives side om side med medikamentelle løsninger.


NYHETER OG AKTUELT

SISTE INNLEGG

bottom of page