Seksjon for smertebehandling og palliasjon ved Haukeland Universitetssjukehus feirer 30 års jubileum


Det har vært 30 innholdsrike år i smertebehandlingens tjeneste! Seksjonen har helt siden oppstarten av NOSF vært viktige bidragsytere, både i styre og stell og med viktige bidrag til Fagkonferansen. Takk for mange års godt arbeid og samarbeid!

Vi ønsker dere lykke til videre!


NYHETER OG AKTUELT

SISTE INNLEGG