Seksjon for smertebehandling og palliasjon ved Haukeland Universitetssjukehus feirer 30 års jubileum


Det har vært 30 innholdsrike år i smertebehandlingens tjeneste! Seksjonen har helt siden oppstarten av NOSF vært viktige bidragsytere, både i styre og stell og med viktige bidrag til Fagkonferansen. Takk for mange års godt arbeid og samarbeid!

Vi ønsker dere lykke til videre!


NYHETER OG AKTUELT

Anbefalte saker
Siste innlegg

SISTE INNLEGG