top of page

Husk å melde deg på NOSF Fagkonferanse før 1. des hvis du vil ha "early-bird" pris!


Og husk å sende inn dir POSTER-ABSTRACT før 1. desember også!

Meld deg på konferansen HER!

POSTER-PRESENTASJON:

Det inviteres til presentasjon av postere med tema knyttet til forståelse eller behandling av akutt smerte, kronisk smerte eller kreftrelatert smerte. Poster kan gjerne være vist på internasjonale konferanser tidligere. Abstract på maksimalt 250 ord sendes til Tone Rustøen på e-post: tone.rustoen@medisin.uio.no senest 1. desember. Poster og abstrakt bør være strukturert med informativ tittel, bakgrunn, forskningsspørsmål/ målsetting, materiale og metode, resultater og fortolkning. Språket kan være norsk, et annet nordisk språk eller engelsk. Format ca. 80 cm bredde x 120 cm høyde. Dersom posteren har annet format så må det informeres om dette ved innsendelse av abstract. Det blir satt av egen tid til muntlig presentasjon i Store auditorium med powerpoint av de åtte beste innsendte abstracts. En av forfatterne disponerer 4 minutter til presentasjon av plakat samt 1 minutt til spørsmål. Det tildeles forskningspris til beste presentasjon.

DOKTORGRADSPRESENTASJON:

En viktig del av programmet på Fagkonferansen 2017 er presentasjon av siste års doktorgrader om smerte. Slik får deltakerne oversikt over den smertemedisinske forskningsfronten. Både kliniske, epidemiologiske og basalfaglige studier av akutt, kronisk og kreftrelatert smerte er aktuelle. Invitasjonen gjelder dem som har disputert mellom november 2015 og november 2016. De som presenterer doktorgrader, betaler ikke konferanseavgift. Det tildeles forskningspris for beste arbeid og presentasjon. Personer med aktuelle doktorgrader bes ta kontakt med Lars Jørgen Rygh på epost: lars.jorgen.rygh@helse-bergen.no snarest og senest innen 1. desember.

#posterprismundipharmaphdprisnosfsmertekonferanse

NYHETER OG AKTUELT

SISTE INNLEGG

bottom of page