top of page

Opioidbruk og nye helsekrav til førerkort - nye endringer i siste liten.


Mange har vært bekymret over Helsedirektoratets nye forskrift om helsekrav til førerkort. Denne kunne tolkes slik at det blir forbudt å kjøre bil dersom man bruker et korttidsvirkende opioid fast, for eksempel Paralgin Forte.

Det opplyses imidlertid fra kilder i Helsedirektoratet at man vil presisere setningen: «Med langtidsvirkende legemidler i punkt d) om opioidbruk menes det at vedkommende har en jevn serumkonsentrasjon gjennom døgnet», slik at dette også skal gjelde kortvirkende opioider (for eksempel Kodein og tramadol) når disse tas fast flere ganger i døgnet.

Se Helsedirektoratets forskrifter under fanen praktisk:

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/forerkortveilederen/seksjon?Tittel=legemidler-helsekrav-til-forerkort-10692#opioider-ved-kronisk-smertebehandling-(helsekrav-til-førerkort)


NYHETER OG AKTUELT

SISTE INNLEGG

bottom of page