top of page

Alison Twycross kommer til Norsk Smerteforenings Fagkonferanse 2017


NOSF er svært glade for at professor Alison Twycross kommer til Norsk Smerteforenings Fagkonferanse 5 – 6 januar på Rikshospitalet. Hun vil holde et høyaktuelt foredrag om barnesmerte med tittelen «Why managing pain in children matters». Dette er et tema vi mener bør være av stor interesse, også for helsearbeidere som jobber mest med voksne i det daglige. I tillegg vil hun holde et spennende foredrag om hvordan helsepersonell kan kommunisere med barn og deres familie om smerter.

Professor Twycross har 30 års klinisk erfaring med sykepleie til barn i Storbritannia, og er en internasjonalt anerkjent ekspert og forsker innenfor akutt smerte hos barn. Til vanlig leder prof Alison Twycross Department of Children’s Nursing ved London South Bank University, Department of Health and Social Care. I tillegg leder hun British Pain Society Education in Pain Special Interest Group. Hun har vært redaktør for 3 bøker om barnesmerte, og publisert 125 forskningsartikler. Tema for hennes forskning spenner fra akutte og postoperative smerter til kreftrelatert smerte hos barn, i tillegg til etiske utfordringer ved å inkludere barn og ungdom i forskning.


NYHETER OG AKTUELT

SISTE INNLEGG

bottom of page