top of page

Opprettelse av nytt kompetanseområde i smertemedisin

På Den Norske Legeforenings landsstyremøte i mai 2016 ble det vedtatt å opprette ett nytt kompetanseområde i smertemedisin.

Opprettelsen er basert på en utredning gjennomført av en tverrfaglig arbeidsgruppe med representanter fra Norsk forening for smertemedisin og ni fagmedisinske foreninger. Sentralstyret skal etter sommeren fastsette endelige bestemmelser for utdanningen.

Se intervju med leder av Norsk Smertemedisinsk Forening; Unni Kirste HER.


NYHETER OG AKTUELT

SISTE INNLEGG

bottom of page