Danske nasjonale retningslinjer (2015) for utredning og behandling av pasienter med generaliserte sm

Den Danske Sundhedsstyrelsen har utgitt noen godt gjennomarbeidede retningslinjer for utredning og behandling av pasienter med generaliserte smerter. Dette kan nok være av interesse for mange norske helsepersonell også!

Retningslinjene er tilgjengelige HER.


NYHETER OG AKTUELT

Anbefalte saker
Siste innlegg

SISTE INNLEGG

NORSK MEDLEMSSERVICE

Gyro Conference AS, Storgata 86

2615 Lillehammer

Tlf: 61 28 73 20

NORSK SMERTEFORENING

St. Olavs, Postboks 3250 Sluppen

7006 Trondheim 

post@norsksmerteforening.no

EFIC
IASP