top of page

Felles smertekurs i Trondheim; medisinerstudenter, fysioterapistudenter og sykepleiestudenter.


Trondheim ble det idag for første gang gjennomført et felles smertekurs for medisinerstudenter, fysioterapistudenter og sykepleiestudenter. Psykologisk institutt var også representert ved Magne Flaten, og vi håper å få psykologistudenter med i dette fellesprosjektet allerede neste år. All heder til de fire studieretningene som har klart å samordne dette! Dette er også et strategisk satsningsområde for NOSF som jobber for samordning og forbedring av smerteutdanningen i Norge - og derved svært gledelig! Målet er blant annet å utarbeide et norsk cor curriculum om smerteundervisning for både grunn- og videreutdanning av leger, sykepleiere, fysioterapeuter og psykologer.

I denne sammenhengen er det også svært gledelig at det i 2014 ble startet opp videreutdanning og masterløp i smertebehandling både ved Høyskolen i Buskerud i samarbeid med OUS, og ved NTNU.

På bildet fra venstre:Håvard Østerås (fysioterapiutdanningen HIST) Thor Olaf Albriktsen (sykepleieutdanningen) Magne flaten (psykologisk institutt) og Petter C. Borchgrevink (medisin, NTNU)


NYHETER OG AKTUELT

SISTE INNLEGG

bottom of page