Felles smertekurs i Trondheim; medisinerstudenter, fysioterapistudenter og sykepleiestudenter.


Trondheim ble det idag for første gang gjennomført et felles smertekurs for medisinerstudenter, fysioterapistudenter og sykepleiestudenter. Psykologisk institutt var også representert ved Magne Flaten, og vi håper å få psykologistudenter med i dette fellesprosjektet allerede neste år. All heder til de fire studieretningene som har klart å samordne dette! Dette er også et strategisk satsningsområde for NOSF som jobber for samordning og forbedring av smerteutdanningen i Norge - og derved svært gledelig! Målet er blant annet å utarbeide et norsk cor curriculum om smerteundervisning for både grunn- og videreutdanning av leger, sykepleiere, fysioterapeuter og psykologer.

I denne sammenhengen er det også svært gledelig at det i 2014 ble startet opp videreutdanning og masterløp i smertebehandling både ved Høyskolen i Buskerud i samarbeid med OUS, og ved NTNU.

På bildet fra venstre:Håvard Østerås (fysioterapiutdanningen HIST) Thor Olaf Albriktsen (sykepleieutdanningen) Magne flaten (psykologisk institutt) og Petter C. Borchgrevink (medisin, NTNU)


NYHETER OG AKTUELT

Anbefalte saker
Siste innlegg

SISTE INNLEGG

NORSK MEDLEMSSERVICE

Gyro Conference AS, Storgata 86

2615 Lillehammer

Tlf: 61 28 73 20

NORSK SMERTEFORENING

St. Olavs, Postboks 3250 Sluppen

7006 Trondheim 

post@norsksmerteforening.no

EFIC
IASP