top of page

Nasjonalt kvalitetsregister for smertebehandling - godkjent!

I begynnelsen av mars måned godkjente helsedirektoratet det første nasjonale kvalitetsregisteret for smertebehandling i Norge.

Registret har navnet «nasjonalt kvalitetsregister for Smertebehandling» ( «SmerteReg») og er forankret i Helse Vest. I første omgang tar man sikte på å registrere alle inneliggende pasienter som blir henvist for tilsyn av personell fra tverrfaglige smerteklinikker. Hensikten med registeret er både kvalitetsforbedring og forskning. Man tar bla mål av seg å utarbeide nasjonale kvalitetsindikatorer og retningslinjer for smertebehandling.

Registeret er kommet i stand etter et initiativ fra Helse Nord (ved Overlege Lena Danielsson) og Helse Vest (ved Overlege Lars Jørgen Rygh) som etter hvert også ble støttet av Helse Midt og Helse Sørøst og ikke minst NOSF. Uten denne støtten fra NOSF og de andre helseforetakene hadde ikke registeret blitt noe av forteller faglig leder Lars Jørgen Rygh. Vi gleder oss til å ta fatt på dette utfordrende arbeidet og håper å ha resultater å presentere allerede på neste års fagkonferanse.

Link til nettside

#nasjonaltkvalitetsregistersmertebehandling

NYHETER OG AKTUELT

SISTE INNLEGG

bottom of page