Smertemedisin som kompetanseområde.

31 Mar 2014

På initiativ fra flere fagmiljøer innen foreningen vedtok Legeforeningens landsstyre i 2013 å starte arbeidet med å utrede Smertemedisin som kompetanseområde.

 

Se søknad til sentralstyret her.

 

En arbeidsgruppe med representanter fra Norsk forening for allmennmedisin, Norsk anestesiologisk forening, Norsk revmatologisk forening, Norsk gynekologisk forening, Norsk gastroenterologisk forening, Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering, Norsk ortopedisk forening, Norsk nevrologisk forening, Norsk psykiatrisk forening og Norsk forening for smertemedisin er nå oppnevnt og skal ha sitt første møte 13.6 2014. Unni Merete Kirste er oppnevnt som leder.

 

Se oppnevningsbrev her.

 

Oppgaven blir å beskrive innholdet i kompetanseområdet, læringsmålene og kravene til utdanning. Kompetanseområder skal dekke kunnskap som er nyttig og aktuell i minst 3 medisinske fagområder og bygger på allerede oppnådd spesialistgodkjenning i en medisinsk spesialitet. Det skal utarbeides krav til teoretisk kunnskap og praktisk erfaring for å oppnå godkjenning. Foreløpig er det etablert kompetanseområder i Alders- og sykehjemsmedisin, Allergologi og Palliativ medisin og flere vurderes.

 

 

Please reload

NYHETER OG AKTUELT

Anbefalte saker
Please reload

Siste innlegg

SISTE INNLEGG

NORSK MEDLEMSSERVICE

Gyro Conference AS, Storgata 86

2615 Lillehammer

Tlf: 61 28 73 20

NORSK SMERTEFORENING

St. Olavs, Postboks 3250 Sluppen

7006 Trondheim 

post@norsksmerteforening.no

EFIC
IASP