Nasjonalt kvalitetsregister for smertebehandling - godkjent!

31 Mar 2014

I begynnelsen av mars måned godkjente helsedirektoratet det første nasjonale kvalitetsregisteret for smertebehandling i Norge.

 

Registret har navnet «nasjonalt kvalitetsregister for Smertebehandling» ( «SmerteReg») og er forankret i Helse Vest. I første omgang tar man sikte på å registrere alle inneliggende pasienter som blir henvist for tilsyn av personell fra tverrfaglige smerteklinikker. Hensikten med registeret er både kvalitetsforbedring og forskning. Man tar bla mål av seg å utarbeide nasjonale kvalitetsindikatorer og retningslinjer for smertebehandling.

 

Registeret er kommet i stand etter et initiativ fra Helse Nord (ved Overlege Lena Danielsson) og Helse Vest (ved Overlege Lars Jørgen Rygh) som etter hvert også ble støttet av Helse Midt og Helse Sørøst og ikke minst NOSF. Uten denne støtten fra NOSF og de andre helseforetakene hadde ikke registeret blitt noe av forteller faglig leder Lars Jørgen Rygh. Vi gleder oss til å ta fatt på dette utfordrende arbeidet og håper å ha resultater å presentere allerede på neste års fagkonferanse.

 

Link til nettside

Please reload

NYHETER OG AKTUELT

Anbefalte saker
Please reload

Siste innlegg

SISTE INNLEGG

NORSK MEDLEMSSERVICE

Gyro Conference AS, Storgata 86

2615 Lillehammer

Tlf: 61 28 73 20

NORSK SMERTEFORENING

St. Olavs, Postboks 3250 Sluppen

7006 Trondheim 

post@norsksmerteforening.no

EFIC
IASP