Styret i Norsk Smerteforening og programkomitéen ønsker å takke foredragsholdere og deltakere for alle gode bidrag og aktiv deltakelse ved Fagkonferansen om kunnskapsbasert smertebehandling 2016.

Nedenfor finner du foreløpig linker til noen av presentasjonene. Fler vil bli lagt ut fortløpende, dersom foredragsholderne aksepterer publisering.

Torsdag 7. januar

Fredag 8. januar

PhD presentasjoner (kommer)

NORSK MEDLEMSSERVICE

Gyro Conference AS, Storgata 86

2615 Lillehammer

Tlf: 61 28 73 20

NORSK SMERTEFORENING

St. Olavs, Postboks 3250 Sluppen

7006 Trondheim 

post@norsksmerteforening.no

EFIC
IASP