Styret i Norsk Smerteforening ønsker å takke foredragsholdere og deltakere for alle gode bidrag og aktiv deltakelse ved Fagkonferansen 2014. Nedenfor finner du linker til de fleste av presentasjonene.

Torsdag 9.januar

Fredag 10. januar 

PhD presentasjoner