top of page

Styret i Norsk Smerteforening ønsker å takke foredragsholdere og deltakere for alle gode bidrag og aktiv deltakelse ved Fagkonferansen 2014. Nedenfor finner du linker til de fleste av presentasjonene.

Torsdag 9.januar

Fredag 10. januar 

PhD presentasjoner

bottom of page