Styret i Norsk Smerteforening ønsker å takke foredragsholdere og deltakere for alle gode bidrag og aktiv deltakelse ved Fagkonferansen 2014. Nedenfor finner du linker til de fleste av presentasjonene.

Torsdag 9.januar

Fredag 10. januar 

PhD presentasjoner

NORSK MEDLEMSSERVICE

Gyro Conference AS, Storgata 86

2615 Lillehammer

Tlf: 61 28 73 20

NORSK SMERTEFORENING

St. Olavs, Postboks 3250 Sluppen

7006 Trondheim 

post@norsksmerteforening.no

EFIC
IASP