Medlemsservice:

 

Gyro Conference AS
Postboks 14
2601 Lillehammer

Telefon:   61 28 73 20

 

Norsk Smerteforening:

 

Norsk Smerteforening / St. Olavs

Postboks 3250 Sluppen

7006 Trondheim

 

post@norsksmerteforening.no

 

  NORSK SMERTEFORENING 
 Bringer sammen leger, sykepleiere, fysioterapeuter, psykologer og andre profesjoner og fag 
 

24 Oct 2018

Et spennende program for Norsk Smerteforenings Fagkonferanse 3 og 4 januar 2019 burde appellere til noen hver! Vi er blant annet veldig glade for å fortelle at Mark Jensen har bekreftet at han kommer! Han holder blant annet et lørdagssymposium over tema "Hvordan motive...

29 Nov 2016

Og husk å sende inn dir POSTER-ABSTRACT før 1. desember også!

Meld deg på konferansen HER!

POSTER-PRESENTASJON:

Det inviteres til presentasjon av postere med tema knyttet til forståelse eller behandling av akutt smerte, kronisk smerte eller kreftrelatert smerte. Poster ka...

21 Nov 2016

Sett av datoen nå for et spennende og lærerikt symposium som er aktuelt for alle som jobber med smertepasienter! Dette arrangeres i forlengelse av NOSFs årlige fagkonferanse men er ÅPENT for ALLE.


Symposiet arrangeres av Norsk Smerteforening i samarbeid med Børge Siver...

3 Nov 2016

Det har vært 30 innholdsrike år i smertebehandlingens tjeneste! 
Seksjonen har helt siden oppstarten av NOSF vært viktige bidragsytere, både i styre og stell og med viktige bidrag til Fagkonferansen.
Takk for mange års godt arbeid og samarbeid!

Vi ønsker dere lykke til...

4 Oct 2016

VG i dag: I Norge ser vi på langt nær de samme "utglidningene" i foreskrivning og bruk av opioider som man ser i USA, og vi må passe oss for å sette opp de samme strenge restriksjonene som nå har kommet i USA, skriver kronikkforfatterne.
 

For hele kronikken se HER

14 Sep 2016

Mange har vært bekymret over Helsedirektoratets nye forskrift om helsekrav til førerkort. Denne kunne tolkes slik at det blir forbudt å kjøre bil dersom man bruker et korttidsvirkende opioid fast, for eksempel Paralgin Forte.

Det opplyses imidlertid fra kilder i Helsedi...

27 Aug 2016

NOSF er svært glade for at professor Alison Twycross kommer til Norsk Smerteforenings Fagkonferanse 5 – 6 januar på Rikshospitalet. Hun vil holde et høyaktuelt foredrag om barnesmerte med tittelen «Why managing pain in children matters». Dette er et tema vi mener bør v...

24 Aug 2016

Det er nå bekreftet at Stephen Butler kommer til Norsk Smerteforenings Fagkonferanse 5. -6. januar på Rikshospitalet!
Butler er en meget god foredragsholder som har over 20 års erfaring med tverrfaglig smerterehabilitering i USA (Seattle) og Sverige. Han vil holde et u...

Older Posts >

Please reload

NORSK MEDLEMSSERVICE

Gyro Conference AS, Storgata 86

2615 Lillehammer

Tlf: 61 28 73 20

NORSK SMERTEFORENING

St. Olavs, Postboks 3250 Sluppen

7006 Trondheim 

post@norsksmerteforening.no

EFIC
IASP