top of page

Norsk smerteforenings styre 2015:

 

 • Avdelingsoverlege, prof. Petter C. Borchgrevink, Smertesenteret, St Olav Hospital/NTNU, leder

 • Manuell terapeut, post doc. Astrid Woodhouse, St Olavs Hospital/NTNU, valgt som kommende leder

 • Førsteamanuensis, fysioterapeut Gro Killi Haugstad, Høyskolen i Oslo og Akershus, sekretær

 • Sykepleier Monica Stolpnes, Smertesenteret, St. Olavs hospital, kasserer

 • Spesialist i almennmedisin Elisabeth Juvkam, Lønnås Legesenter, Bærum

 • Overlege, professor Gunnvald Kvarstein, Smerteavdelingen, Universitetssykehuset i Nord Norge

 • Overlege Lars Jørgen Rygh, dr.med., Haukeland Universitetssykehus, Bergen

 • Sykepleier Vigdis Kjerland, Voss Sykehus, Helse Bergen

 • Avdelingssjef, overlege Jørgen Hansen, Nordlandssykehuset, Bodø

 • Borrik Schjødt, senior psykologspesialist, Haukeland Universitetssykehus

 • Førsteamanuensis, anestesisykepleier Karin Thorvik, Høyskolen i Nord-Trøndelag

 • Førsteamanuensis, psykolog Svein Bergvik, Universitetet i Tromsø og UNN

 

Observatører i styret:

 

 • Overlege Unni Kirste, Smerteavdelingen OUS, Representerer Norsk forening for smertemedisin

 • Avdelingssjef, prof. dr. med. Audun Stubhaug; Smerteavdelingen OUS -Representerer new SASP .

 • Overlege Tone Høivik, Haukeland Universitetssykehus, Representerer Norsk barnesmerteforening.

 

Valgkomite:

 

 • Tone Rustøen, sykepleier/ forsker, Oslo

 • Avdelingssjef, Sykepleier Åsta Myhre, Smerteavdelingen, Universitetssykehuset i Nord Norge

 • Anne Grethe Paulsberg, fysioterapeut, HUS/Smerteklinikk, Bergen

bottom of page